احیای دفاتر نمایندگی خیرین مدرسه ساز در مناطق 19 گانه آموزش و پرورش شهر تهران


مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران برای افزایش ارتباط موثر آموزش و پرورش مناطق شهر تهران با خیرین دفاتر نمایندگی این مجمع در مناطق 19 گانه آموزش و پرورش را احیا کرد.
 
«محمدرضا حافظی» رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور با بیان این خبرگفت: «برای افزایش کمک رسانی خیرین و مشارکت آنها نیاز به انگیزه است. ملت ایران، ملتی فرهنگ دوست هستند و مدرسه سازی جهادی مقدس است که برای تقویت این جهاد دفاتر نمایندگی مجموع خیرین در مناطق   19 گانه آموزش و پرورش شهر تهران راه اندازی شد.»
 حافظی افزود: «این دفاتر به منظور تجمع و تشکیل جلسات خیرین است تا طی 5 سال  آینده بتوانیم با عملکرد آنها نقشی موثر در جذب خیران برای ساخت مدرسه داشته باشیم.»
گفتنی است نمایندگی مجامع خیرین مدرسه ساز در مناطق پایتخت از سال 90 فعالیت خود را آغاز کردند که برای گسترش فرهنگ مدرسه سازی و ارتباط موثر با خیرین، طی ماه های اخیر جلساتی با مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران برای احیای دفاتر خیرین در مناطق پایتخت صورت گرفته است.
 


منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۹ مرداد
کدخبر:1816منبع:تاریخ انتشار:۱۳۹۷ بيست و نهم مردادلینک خبر: http://www.khayerinemadresesaz.ir/Pages/News-1816.aspx