ضرورت استفاده مناسب از ظرفیت های قانونی کشور برای جذب خیرین جدید مالیات ها و ساخت مدارس خیری


یادداشت / محمدرضا قربانی مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز شهرتهران:نظام برنامه ریزی کشور اعمال سیاست های تشویقی برای جذب خیرین مدرسه ساز را طی سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دستور کار قرار داده است که از آن جمله می توان به موارد متعدد اشاره کرد. محاسبه ارقام مالیاتی فعالان اقتصادی در ازای ساخت فضاهای آموزشی از آن جمله است.

 

الف) اسناد بالادستی برای جذب مشارکت خیرین مدرسه ساز؛ 
1-مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش 
شورای عالی آموزش و پرورش که رئیس محترم جمهور ریاست آن را بر عهده دارد؛ عالی ترین مرجع سیاستگذاری در وزارت آموزش و پرورش است. مصوبات این نهاد حکم قانون داشته و تخطی از آن مرادف نقض قوانین و مقررات جاری کشور ارزیابی می شود. براساس مصوبه 663 شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 31/3/80 تغییر نام مدارس خیری و کاربری آن ممنوع شده است و این موضوع بیانگر اهمیت جذب خیرین برای وزارت آموزش و پرورش است. 
2-سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
3-این سند مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1390 است و به نوعی مهم ترین سند فرادستی آموزش و پرورش محسوب می شود و در واقع "نقشه راه" دستگاه تعلیم و تربیت کشور است. 
در فصل ششم این سند تحت عنوان « هدف های عملیاتی و راهکارها» به 23 هدف عملیاتی اشاره شده است که «ایجاد سازو کار مناسب برای حفظ و ارتقای مستمر سطح مشارکت واقفین و خیرین مدرسه ساز از قبیل نامگذاری مدارس به نام ایشان و مشارکت آنان در مدیریت مدارس خیرساز به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. تأکید بر نقش خیرین مدرسه ساز در سند تحول ببنیادین آموزش و پرورش بیانگر آن است که جذب ظرفیت های مردمی و خیری برای اعتلای نظام تعلیم و تربیت اسلامی از سوی نظام برنامه ریزی کشور کاملا جدی و حساب شده و در دست اجراست. 
ب) مقررات تشویقی برای جذب خیرین 
در ماده 172 قانون مالیات های مستقیم آمده است:" صد درصد وجوهی که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک یانظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیص و یا کمک های غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه های تربیتی و آسایشگاه هاو مراکز بهزیسی و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهند کرد قابل کسر است." 
ج) گردشکار استفاده از معافیت های مالیاتی 
خیرین گرانقدر در نظر داشته باشند که برای استفاده از این فرصت قانونی گردشکار زیر پیش بینی شده است.
1- ساخت مدرسه یا تجهیز فضاهای آموزشی از سوی فرد متقاضی 
2- تأیید موارد فوق از سوی ذیحساب اداره کل آموزش و پرورش و یا اداره کل نوسازی مدارس استان مربوطه 
3-ارسال تأییدیه ذیحساب مزبور برای سازمان امور مالیاتی 
ه) آنچه مسلم است مبتنی بر ظرفیت های قانونی کشور می توان نسبت به جذب بیشتر نیکوکاران در عرصه خدمت به نظام آموزشی کشور اقدام کرد که بحث بهره مندی از معافیت های مالیاتی یکی از آن موارد است. محاسبه مالیات از طریق ساخت فضاهای آموزشی، علاوه بر تشویق فعالان اقتصادی برای پرداخت مالیات و عوارض قانونی و افزایش درآمدهای مالیاتی کشور ، با توسعه فضاهای آموزشی در واقع خدمتی ارزشمند به نظام آموزشی کشور است.  
 

 منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۲ خرداد
کدخبر:1565منبع:تاریخ انتشار:۱۳۹۶ بيست و دوم خردادلینک خبر: http://www.khayerinemadresesaz.ir/Pages/News-1565.aspx