برگزاری جشنواره در 16 مدرسه خیرساز منطقه 4 تهران


مسئول نمایندگی مجمع خیرین مدرسه ساز منطقه 4 از برگزاری جشنواره های تجلیل از خیرین مدرسه ساز در 16 مدرسه این منطقه خبر داد.


Message body
کاظم دلیلی در گفت و گو با خبرنگار مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران افزود: منطقه 4 تهران با حدود 120 هزار دانش‌آموز و حدود 500 فضای آموزشی، بزرگترین منطقه آموزشی شهر تهران است.
وی بیان کرد: خیرین مدرسه ساز در منطقه 4 تاکنون 16 مدرسه احداث کرده اند که در تمامی این مدارس جشنواره های خیرین مدرسه ساز با حضور خیرین در حال برگزاری است.
دلیلی تصریح کرد: برای اولین بار و به منظور اشاعه فرهنگ مدرسه سازی در حدود 15 مدرسه غیرانتفاعی منطقه 4 جشنواره های تجلیل از خیرین مدرسه ساز برگزار می شود.
وی با بیان اینکه این جشنواره ها با حضور پرشور دانش آموزان و خیران در حال برگزاری است خاطرنشان کرد: منطقه 4 برای اولین بار موفق شد طرح متریک را به اجرا در آورد که در این طرح دانش آموزان و اولیا آنان می توانند با کمک حداقلی خود خیر مدرسه ساز شوند.
مسئول نمایندگی مجمع خیرین مدرسه ساز منطقه 4 یادآور شد: با برگزاری چنین جشنواره هایی دانش آموزان و حتی اولیا آنان با فرهنگ نیک مدرسه سازی آشنا می شوند و در آینده نزدیک این دانش آموزان می توانند با فراگیری این فرهنگ نیک یکی از بزرگترین خیرین مدرسه ساز در سطح شهر تهران و حتی کشور شوندشهر تهران و حتی کشور شوند.

کاظم دلیلی در گفت و گو با خبرنگار مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران افزود: منطقه 4 تهران با حدود 120 هزار دانش‌آموز و حدود 500 فضای آموزشی، بزرگترین منطقه آموزشی شهر تهران است.
وی بیان کرد: خیرین مدرسه ساز در منطقه 4 تاکنون 16 مدرسه احداث کرده اند که در تمامی این مدارس جشنواره های خیرین مدرسه ساز با حضور خیرین در حال برگزاری است.
دلیلی تصریح کرد: برای اولین بار و به منظور اشاعه فرهنگ مدرسه سازی در حدود 15 مدرسه غیرانتفاعی منطقه 4 جشنواره های تجلیل از خیرین مدرسه ساز برگزار می شود.
وی با بیان اینکه این جشنواره ها با حضور پرشور دانش آموزان و خیران در حال برگزاری است خاطرنشان کرد: منطقه 4 برای اولین بار موفق شد طرح متریک را به اجرا در آورد که در این طرح دانش آموزان و اولیا آنان می توانند با کمک حداقلی خود خیر مدرسه ساز شوند.
مسئول نمایندگی مجمع خیرین مدرسه ساز منطقه 4 یادآور شد: با برگزاری چنین جشنواره هایی دانش آموزان و حتی اولیا آنان با فرهنگ نیک مدرسه سازی آشنا می شوند و در آینده نزدیک این دانش آموزان می توانند با فراگیری این فرهنگ نیک یکی از بزرگترین خیرین مدرسه ساز در سطح شهر تهران و حتی کشور شوند.

جواد آل داودمنتشر شده توسط آموزش و پرورش منطقه 4 در تاریخ ۱۳۹۵ شنبه ۷ اسفند
کدخبر:1408منبع:آموزش و پرورش منطقه 4تاریخ انتشار:۱۳۹۵ هفتم اسفندلینک خبر: http://www.khayerinemadresesaz.ir/Pages/News-1408.aspx