۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۴ آذر - 12/5/2019 11:18:06 PM / تهران - 11:18 عصر
دوره نهم
 معرفی اعضای هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران در دوره نهم

معرفی اعضای هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران در دوره نهم اعضای هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران در دوره نهم در تاریخ 96/5/7 به شرح زیر انتخاب شدند: ادامه خبر >>>

خبرنامه