۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين - 4/1/2020 12:23:54 PM / تهران - 11:23 صبح

پربازدیدترین اخبار

اهدای زمین
اهدای زمین

اهدای زمین یکی از روش های مشارکت در توسعه فضاهای آموزشی تهران اهدای زمین است که به دو صورت ساخت مدرسه در زمین اهدایی و یا ساخت مدرسه از طریق فروش آن انجام می شود. ادامه خبر >>>

خبرنامه