آرشیو
 تعامل حداکثری سازمان نوسازی مدارس کشور با خیرین مدرسه ساز
در دیدار رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز با معاون پشتیبانی، توسعه مدیریت و مشارکت های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور تاکید شد؛ تعامل حداکثری سازمان نوسازی مدارس کشور با خیرین مدرسه ساز رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور صبح امروز با معاون پشتیبانی، توسعه مدیریت و مشارکت های مرد...
ساخت مدرسه یک میلیارد و هشتصد میلیون تومانی به همت یک خیر در منطقه 8 تهران
ساخت مدرسه یک میلیارد و هشتصد میلیون تومانی به همت یک خیر در منطقه 8 تهرانمحمدتقی معتمدیان خیر تهرانی ساخت مدرسه ای یک میلیارد و هشتصد میلیون تومانی را در منطقه 8 ت...
20 درصد مدارس بعد از انقلاب به همت خیرین احداث شده است/ استان تهران در نخستین جایگاه مدارس فرسوده کشور قرار دارد
معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان تهران؛20 درصد مدارس بعد از انقلاب به همت خیرین احداث شده است/ استان تهران در نخستین جایگاه مدارس فرسوده کشور قرار دارد رخشانی مهر، رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور با حضور در این مراسم به ارائه گزا...
خیران اتاق فکر برای ارتقای تعلیم و تربیت در مدارس ایجاد کنند
امام جمعه موقت تهران در بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز پایتخت: خیران اتاق فکر برای ارتقای تعلیم و تربیت در مدارس ایجاد کنند امام جمعه موقت تهران از خیرین مدرسه‌ساز تقاضا کرد مقداری از منابع مالی خود را نیز به ا...