آرشیو
تراکم بالای جمعیت دانش آموزی مشکل اصلی منطقه 4 تهران/ 8 فضای فرسوده آماده ساخت مدارس جدید / اجرای جدی برنامه دو ساله خیرین در منطقه
در نشست مشترک مجمع خیرین مدرسه ساز در منطقه 4 تهران مطرح شد؛ تراکم بالای جمعیت دانش آموزی مشکل اصلی منطقه 4 تهران/ 8 فضای فرسوده آماده ساخت مدارس جدید / اجرای جدی برنامه دو ساله خیرین در منطقه نشست بررسی ظرفیت های خیری منطقه 4 تهران با حضور محمدرضا قربانی، مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ...
 فعال کردن ظرفیت بازار تهران اولویت اصلی منطقه در جذب خیرین جدید
در جلسه بررسی ظرفیت های خیری منطقه12 تهران مطرح شد؛ فعال کردن ظرفیت بازار تهران اولویت اصلی منطقه در جذب خیرین جدید جلسه بررسی ظرفیت های خیری منطقه 12 شهر تهران با حضور مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز شهر ت...
کمبود مدرسه در منطقه 22 تهران به عنوان اولویت اصلی آموزش و پرورش منطقه 5 تهران
در جلسه بررسی ظرفیت های خیری مطرح شد؛ کمبود مدرسه در منطقه 22 تهران به عنوان اولویت اصلی آموزش و پرورش منطقه 5 تهران صبح امروز جلسه بررسی ظرفیت های خیری منطقه شهر تهران با حضور مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ...
منطقه شش پایتخت مجری طرح مسئولیت های اجتماعی در حوزه مدرسه سازی / فعال سازی ظرفیت سازمان ها و شرکت ها در طرح مسئولیت های اجتماعی
در جلسه بررسی ظرفیت های خیری منطقه 6 تهران مطرح شد؛ منطقه شش پایتخت مجری طرح مسئولیت های اجتماعی در حوزه مدرسه سازی / فعال سازی ظرفیت سازمان ها و شرکت ها در طرح مسئولیت های اجتماعیصبح امروز جلسه بررسی ظرفیت های خیری منطقه 6 شهر تهران با حضور مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه س...