آرشیو
جشنواره تجلیل از خیرین مدرسه ساز در دبیرستان زهره هادیخان تهرانی منطقه یک
با حضور دکتر حافظی برگزار شد؛جشنواره تجلیل از خیرین مدرسه ساز در دبیرستان زهره هادیخان تهرانی منطقه یکجشنواره تجلیل از خیرین مدرسه ساز در دبیرستان زهره هادیخان تهرانی در منطقه یک برگزار شد.
 جشنواره خیرین مدرسه ساز در مدرسه مفتح منطقه 19 تهران برگزار شد
جشنواره خیرین مدرسه ساز در مدرسه مفتح منطقه 19 تهران برگزار شدجشنواره خیرین مدرسه ساز شهر تهران صبح امروز در مدرسه خیر ساز مفتح واقع در منطقه 19 شهر تهر...
 هنرستان فاطمه تعلیمی میزبان خیرین مدرسه ساز می شود
هنرستان فاطمه تعلیمی میزبان خیرین مدرسه ساز می شودمدیر هنرستان فاطمه تعلیمی با اشاره به اینکه روز چهار شنبه 4 اسفندماه این مدرسه میزبان خیری...
 از امروز كلید خورد؛ برپایی 21 جشنواره خیری در مدارس منطقه 5
از امروز كلید خورد؛ برپایی 21 جشنواره خیری در مدارس منطقه 5 همزمان با دهه گرامیداشت خیرین مدرسه ساز، از امروز برپایی جشنواره های خیرین با هدف تعامل ...