آرشیو
بهره برداری از مدرسه که توسط شانزده خیر ساخته شد
مدیر آموزش و پرورش منطقه 13 شهر تهران خبرداد: بهره برداری از مدرسه که توسط شانزده خیر ساخته شد دواری از بهره برداری مدرسه حزب الله که در طرح یاران توسط شانزده خیر ساخته شده است تا ...
 ترویج فرهنگ مدرسه سازی در مدارس غیر دولتی
ترویج فرهنگ مدرسه سازی در مدارس غیر دولتیمسول نمایندگی مجمع خیرین مدرسه ساز آموزش و پرورش منطقه 4 گفت : یکی از اقدامات زیبا در جشنو...
 ترویج یک ایدئولوژی، مسبب ساخت مدرسه ای شد/ ساخت یک مدرسه با مشارکت دانش آموزان در منطقه 6
ترویج یک ایدئولوژی، مسبب ساخت مدرسه ای شد/ ساخت یک مدرسه با مشارکت دانش آموزان در منطقه 6با مشارکت دانش آموزان در نوزدهمین جشنواره تکریم خیرین مدرسه ساز هزینه ساخت یک مدرسه تامین ...
حضور خیر یا نماینده ی او در مدارس خیر ساز
دراختتامیه جشنواره های خیرین مدرسه ساز آموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران مقرر شد؛حضور خیر یا نماینده ی او در مدارس خیر ساز در اختتامیه جشنواره های خیرین مدرسه ساز آموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران مقرر شد خیر و یا ن...