آرشیو
 پخش پانصد دست لوازم تحریر و کیف مدرسه به دانش آموزان نیازمند منطقه 13 تهران
پخش پانصد دست لوازم تحریر و کیف مدرسه به دانش آموزان نیازمند منطقه 13 تهران معاون مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش منطقه 13از پخش پانصد دست لوازم و تحریر و کیف مدرسه به ...
سومین جلسه هیات مدیره در دوره دهم برگزار شد
سومین جلسه هیات مدیره در دوره دهم برگزار شدسومین جلسه هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز شهرتهران در دوره دهم برگزار شد.
اجرای طرح یاران همزمان با بازگشایی مدارس در منطقه 13 تهران
اجرای طرح یاران همزمان با بازگشایی مدارس در منطقه 13 تهرانمسئول نمایندگی خیرین مدرسه سازدر منطقه13اموزش وپرورش شهر تهران گفت:طرح یاران از ابتدای مهر...
تعامل رسانه ای با اداره آموزش و پرورش منطقه 13 تهران
نشست هماهنگی با روابط عمومی مناطق آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد؛ (هفته چهارم)تعامل رسانه ای با اداره آموزش و پرورش منطقه 13 تهرانجلسه هم اندیشی رسانه ای روابط عمومی مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران با روابط عمومی آموزش و ...