آرشیو
وجود 9مدرسه خیرساز در شهر تهران /کمبود فضاهای آموزشی دغدغه دانش آموزان استثنایی
رئیس آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران خبر داد:وجود 9مدرسه خیرساز در شهر تهران /کمبود فضاهای آموزشی دغدغه دانش آموزان استثنایی شهناز کریمی ریس آموزش و پرورش استثنایی در گفت و گو با خبرنگار مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهر...
 هشتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز آموزش و پرورش منطقه 11 تهران برگزار شد
هشتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز آموزش و پرورش منطقه 11 تهران برگزار شد هشتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز آموزش و پرورش منطفه11شهر تهران با حضور دکتر حافظی ریس جامعه...
 دفتر نمایندگی خیرین مدرسه ساز اداره آمورش و پرورش استثنایی شهر تهران افتتاح شد
با حضور رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور انجام شد؛ دفتر نمایندگی خیرین مدرسه ساز اداره آمورش و پرورش استثنایی شهر تهران افتتاح شددفتر نمایندگی خیرین مدرسه ساز اداره آمورش و پرورش استثنایی شهر تهران با حضور رئیس جامعه خی...
کار خیر یعنی ما باید بکاریم تا دیگران استفاده کنند
گفت و گو با پسر مرحوم عدل پرور از خیرین تهرانی؛ کار خیر یعنی ما باید بکاریم تا دیگران استفاده کنند مرحوم «احمد عدل‌پرور» متولد سال 1310 در تهران است . او در 15 شهریور 1384 به رحمت خدا رفت...