آرشیو
 ساخت مدرسه 600 میلیون تومانی در منطقه یک تهران به همت یک خیر مدرسه ساز
ساخت مدرسه 600 میلیون تومانی در منطقه یک تهران به همت یک خیر مدرسه ساز صادق صادقی خیر نیکوکار تهرانی امروز با انعقاد تفاهم نامه ای مشارکت خود را برای تکمیل یک مد...
با ساخت مدرسه زندگی ام آرام شده است
گفت و گو با بانوی نیکوکارتهرانی گوهر ذوالقدر؛با ساخت مدرسه زندگی ام آرام شده است با توجه به اهمیت آموزش و پرورشِ دانش آموزان، لازم است توجه بیشتری به ساخت مدارس در نواحی م...
فضای مجازی ابزاری مناسب برای تشویق خیرین
گفت و گو با ناصر داوودی زاده خیر مدرسه ساز منطقه 10 تهران ؛ فضای مجازی ابزاری مناسب برای تشویق خیرین ناصر داوودی زاده برای نخستین بار و به دعوت دوستان به ساخت مدرسه در منطقه 10 تهران اهتمام...
عملیات تخریب و بازسازی مدرسه ضیائیان در منطقه یک تهران
به همت یک خیر تهرانی انجام شد؛ عملیات تخریب و بازسازی مدرسه ضیائیان در منطقه یک تهران عملیات تخریب و بازسازی مدرسه فرسوده حسن ضیائیان در منطقه یک تهران صبح امروز به همت خیر نیک...